Äri & kaubandus

Äriõigus

Soovid asutada ühingut Eestis või välisriigis ja ei tea, millest alustada? Äripartner survestab või takistab ettevõtte arengut? Said äriregistrilt teate, et omakapital on negatiivne ja tuleks midagi ette võtta?

Saame Sind aidata:
– ükskõik missuguse juriidilise isiku (AS, OÜ, täisühingu, usaldusühingu, tulundusühistu, MTÜ, SA) asutamisel nii Eestis kui ka välisriikides (sh ka offshore-piirkondades)
– ühinemistel, jagunemistel ja ümberkujundamistel
– tehingute tegemisel. Vaata ka allpool ühinemised ja omandamised ning start-up
– koosolekute läbiviimisel ja juhatamisel
– dokumentide koostamisel (lepingud, protokollid, põhikirjad jne). Vaata ka lepingute koostamine ja lepingute kasutamise koolitus
– kapitali kaasamisel. Vaata ka allpool pangandus ja finantseerimine
– kontserni loomisel ja (re)struktureerimisel
– omakapitaliga seotud küsimustes: negatiivse omakapitali taastamisel ja struktureerimisel
– oma osade või aktsiate omandamisel
– koosoleku otsuste vaidlustamisel. Vaata ka vaidluste lahendamine
– erikontrolli ja õigusaudite läbiviimisel
– osanikevaheliste tülide lahendamisel ja muus taolises

MERCATORIA advokaadid Robert Sarv ja Priit Kala on Sulle toeks, juriidiliseks nõuandjaks ja professionaalseks abiks kõikides korporatiivküsimustes.

Ühinemised, omandamised ja restruktureerimised (M&A)

Ettevõtlus on põnev valdkond, milles toimub igapäevaselt midagi uut. Huvitavad kokkulepped, mitmed uued ideed, innovatiivsed lahendused ja pidev areng. Selleks, et rongist mitte maha jääda, tuleb olla aktiivne, pidevalt tegutseda ja uute suundadega kursis olla. Kas soovid oma praeguse äri maha müüa, uue ettevõtte osta või vajad abi ostja-müüja leidmisel? Või on sooviks hoopis ettevõttesisene restruktureerimine, ühinemise või omandamise küsimused?

MERCATORIA advokaadid Robert Sarv ja Priit Kala on Sulle toeks, juriidiliseks nõuandjaks ja professionaalseks abiks kõikides ühinemiste, omandamiste ja restruktureerimistega seotud küsimustes.

Meil on kogemust kõikides tehingu etappides:
– tehingu struktureerimisel;
– läbirääkimiste pidamisel;
– konfidentsiaalsuskokkulepete (NDA) ettevalmistamisel;
– kavatsuste protokoll;
– õigusauditi (due diligence) läbiviimisel;
– müügilepingute koostamisel;
– osanike- ja aktsionäridevaheliste kokkulepete koostamisel;
– tehingu lõpuleviimisel (closing ja post-closing).

Pangandus ja finantseerimine

Sul on suured soovid – tahad asutada panka või hankida tegevusluba kinnisvarafondi loomiseks? Nende oluliste küsimuste juures pead läbima hulgaliselt taustakontrolle, juhiseid, suhtlema korduvalt erinevate asutustega ning täitma hulgaliselt dokumente. Laitmatu tausta korral ei ole selles midagi ületamatut, aga kui Su minevikus on midagi, mis vajab õiget valgust, siis on asi teine.

Ehk tahad hoopis laenu võtta, raha välja laenata või garantiid, et olla kindel Sinu raha vastutustundliku kasutamise eest?

MERCATORIA advokaat Robert Sarv omab panganduse ja finantseerimise valdkonnas märkimisväärseid kogemusi ning on Sulle toeks, juriidiliseks nõuandjaks ja professionaalseks abiks.

Oleme Sulle toeks:
– nii kapitali kaasaja kui ka investori poolelt mitmete instrumentide struktureerimisel ja rakendamisel;
– erinevates laenudes;
– konventeeritavates laenudes;
– võlakirjade emiteerimises;
– omakapitali investeeringutes;
– mezzanine.

Start-up

Start-up’id ehk alustavad potentsiaalselt kõrge lennuga ettevõtted on väärt investeeringuid. Kas soovid mõnda finantsiliselt panustada ja vajad juriidilist kindlust, tagalat? Või oled Sa üks neist, kellel on suurepärane idee, hea tiim ja tasemel teostus ning plaan vallutada maailma? Selles entusiastlikus protsessis on äärmiselt oluline kindlustada tehtud töid ja kaitsta loodud väärtuseid. Õigel ajal ettevalmistamata või valesti tehtud leping võib kogu ettevõtte arengut tugevalt pidurdada.

MERCATORIA advokaat Robert Sarv on Sulle toeks, juriidiliseks nõuandjaks ja professionaalseks abiks. Robert omab ka isiklikku kogemust start-up’i Autolevi OÜ ülesehitamisel ja arendamisel.

MERCATORIA on SPRING HUB-i ametlik partner.

Oleme Sulle toeks:
– alates ettevõtte asutamisest kuni exitini
– igapäevases õigusnõustamises
– kõigi lepingute koostamisel (osanikevahelised kokkulepped (SHA), töö-, töövõtu- ja käsunduslepingud, teenuse osutamise lepingud klientidega jne)
– raha kaasamisel (lepingud investoritega)
– intellektuaalse omandi kaitsel (patendid, kaubamärgid, tööstusdisainilahendused). Vaata ka allpool intellektuaalne omand

E-kaubandus, veebiportaalid (IT)

Võib vist suhteliselt julgelt väita, et internet on vallutanud maailma. Koduleht, e-pood ja sotsiaalmeedia on iga kaubandusettevõtte lahutamatud komponendid, sest need võimaldavad rahvusvahelist äri ja kliente üle terve maailma. Kas Sind vaevab küsimus, et kuigi maksad IT-poistele suuri summasid, siis kes omab tegelikku kontrolli Sinu tarkvara üle? Ehk tahad teada, kuidas vältida vaidlusi või tarbijakaitse ameti huviorbiiti sattumist pärast veebipoe või -portaali loomist?

Kas teadsid, et Priit Kalale kuulub 400 fonogrammi ja et ta on kirjutanud mõlemad lõputööd just autoriõiguste teemadel? MERCATORIA advokaadid Robert Sarv ja Katrin Paulus on Sulle toeks, juriidiliseks nõuandjaks ja professionaalseks abiks e-kaubanduse ja veebiportaalide ning IT-ga seotud küsimustes.

Võtame vastutuse: / Oleme Sulle toeks:
– portaali pidamiseks vajalike tingimuste koostamisel;
– riist- ja tarkvara loomise nõustamisel ning intellektuaalset omandit puudutavate lepingute sõlmimisel;
– tootedisaini, andmekaitse ja andmebaaside puudutavates küsimustes abistamisel;
– litsentsimise tehingute läbiviimisel;
– domeeninime puudutavate küsimuste lahendamisel.

Intellektuaalne omand

Intellektuaalne omand on täpselt samasugune väärtus ja vara, nagu iga füüsiline asi. Võib-olla et isegi suurem, sest sageli on intellektuaalsete omandite eluiga materiaalsetest asjadest oluliselt pikem. Leiutasid midagi, lõid mõne programmi, kirjutasid raamatu, disainisid toote või mõtlesid välja nutika lahenduse mõnele probleemile? Inimesi, kes meie briljantseid ideid kopeerida soovivad, on palju ning omandi, ettevõtte ja ka maine hoidmiseks on tarvis seda õigesti kaitsta.

MERCATORIA advokaadid Tatjana DobolinaPriit Kala ja Robert Sarv on Sulle toeks, juriidiliseks nõuandjaks ja professionaalseks abiks kõikides intellektuaalse omandiga seotud küsimustes.

Oleme valmis Sinu jaoks: / Oleme Sulle toeks:
– registreerima Euroopa Ühenduse kaubamärgi, Rahvusvahelise kaubamärgi ja patendi rahvusvahelise patendi registreerimisel;
– pakkuma autoriõiguste ja autoriõigustega kaasnevate õiguste kaitset;
– esindama Sind vaidlustes. Vaata ka vaidluste lahendamine.

Lobitöö

Kas Sa oled väsinud pidevatest kohtuvaidlustest, päevad läbi nõupidamistest raamatupidajate, audiitorite ja muude asjatundjatega, et saavutada soovitud tulemusi, kuid äritegevuses tekkinud väljakutsele sisulisi lahendusi ikka ei ole? Selleks, et tuleksid lahendused ja tehtaks soovitud otsused, tuleb saada kontakt otsustajatega ehk leida üles inimene, kes tunneb õiget inimest. Lobitöös on oluline leida advokaadid, kes suudavad Sinu eest ja Sinuga koos igapäevaselt käia, helistada, kirjutada ning muul moel suhelda õige ja vajaliku eesmärgi saavutamiseks.

MERCATORIA büroo tulemuslik tegutsemine on aidanud meil üles ehitada äärmiselt laia kontaktidevõrgustiku igas olulises majandussektoris. Tänu sellele saame kokku viia huvitatud osapooled. Kui vajad abi lobitöös, siis võta ühendust meie büroo advokaadi Priit Kala. Nemad viivad Sind kokku õigete inimestega.

Offshore

Offshore võimalusest võib abi olla, kui äripartnerid kasutavad lubamatuid võtteid, meedial on hakanud igav ning nad nuhivad Sinu järel või kui soovid oma osaluse teatud äriprojektis vaid enda teada hoida. Offshore pole illegaalne ega vastunäidustatud, vastupidi – offshore-võimaluste kasutamine võib anda rahvusvahelise maksuplaneerimises olulise eelise, seda eriti näiteks merenduse valdkonnas.

MERCATORIA advokaat Robert Sarv on Sulle toeks, juriidiliseks nõuandjaks ja professionaalseks abiks offshore’ga seotud küsimustes.

Aitame leida lahenduse / Oleme Sulle toeks:
– offshore-firmade müümisel ja ostmisel;
– rahvusvahelises maksuplaneerimises. Vaata ka maksud- ja tolliõigus;
– kontode avamisel, suhtlemisel maksuameti, võõrriigi advokaatide ja teiste ametisikutega;
– Esindajateenusega, sh kliendi nimel vara omandamised, võõrandamised ja muud käsutustehingud volituste piires.

E-residentsus, elamisload, migratsiooniküsimused

Sinu äripartner soovib alaliselt asuda tööle või hakata tegema äri Eestis? Või tahad täpsemalt teada, milliseid e-residentsusega kaasnevaid võimalusi pakub seadusandlus? Aga ehk on hoopis riik keeldunud Sinu elamisloa pikendamisest või teinud korralduse võtta olemasolev luba ära?

MERCATORIA advokaat Robert Sarv on Sulle toeks, juriidiliseks nõuandjaks ja professionaalseks abiks e-residentsuse, elamisloa ja muu taolisega seotud küsimustes.

Aitame leida lahenduse / Oleme Sulle toeks:
– E-residentsuse registreerimisel;
– Elamisloa (tööks, õppimiseks või äritegevuseks) taotlemisel, pikendamisel;
– Äritegevuse tarbel taotletud elamisloaga kaasnevate nõustamisteenuse osutamine (ühingu asutamine, ostmine, vara omandamine ja muud selletaolised „pakett“teenused).

Võta ühendust

Robert Sarv

Partner, vandeadvokaat

+372 5818 2417
robert.sarv@mercatoria.ee

Saada kiri

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Võta ühendust

Robert Sarv

Partner, vandeadvokaat

+372 5818 2417
robert.sarv@mercatoria.ee

Saada kiri

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.