Avalik sektor

Riigihanked

Kas oled tüdinenud ebaõiglase ja kallutatuna tunduvatest hangetest, kus hanke tingimused ei võimalda jälle mõistlikku konkurentsi, jättes Sind kõrvale? Või tegi hankija Sinu arvates vale otsuse ning nüüd vajad abi õigluse jalule seadmisel ja enda eest seismisel? Võib-olla on Sul lihtsalt vaja juriidilist tuge pakkumuse koostamisel?

Soovid hoopis ise riigihanget läbi viia ning vajad sealjuures abi, sest teadupäralt on tegemist äärmiselt mahuka ja detailide rohke protsessiga?

MERCATORIA advokaadid Priit Kala, Robert Sarv ja Katrin Paulus on Sulle toeks, juriidiliseks nõuandjaks ja professionaalseks abiks, seistes Sinu parimate huvide kaitse eest hankemenetlustes.

Nõustame kliente / Oleme Sulle toeks:

 • õigusanalüüside teostamisel;
 • pakkumuse koostamisel;
 • vaidlustus- ja kohtumenetluses;
 • riigihanke alusdokumentide koostamisel;
 • riigihangete ettevalmistamine ja läbiviimisel;
 • hankelepingu täitmisel;
 • pakkumuse või taotluse esitamisele järgnevas hankemenetluses;
 • hanke välja kuulutamisele eelnevas lobitöös.

Ehitus, kinnisvara, planeerimine

Kodu on meie kindlus, rahu- ja turvapaik. Paraku võib juhtuda, et koduga seotud tegevustega kaasnevad tülikad, keerulised ja pikad protsessid, mis on tavakodanikule sageli ülejõu käivad. Näiteks kui soovid pööningu katusekorruseks välja ehitada või alustada maja/suvila juurdeehitusega, siis võib kergelt tekkida küsimus – millest alustada? Või kuidas tegutseda, kui KOV teeb takistusi detailplaneeringu menetlemisel või ehitusloa väljastamisel?

Üha levinumaks muutub ka probleem, kus inimesed on soetanud endale elamu, kuid pärast ostu selgub, et tegu on hoopis ebaseadusliku ehitisega, millel pole projekti ning müüja lubadused hankida kasutusluba on osutunud sisutühjaks.

MERCATORIA advokaadid Robert Sarv ja Priit Kala on Sulle toeks, juriidiliseks nõuandjaks ja professionaalseks abiks ehituse, kinnisvara ja planeerimisega seotud küsimustes.

Oleme Sinu huvide eest väljas / Oleme Sulle toeks:

 • kinnisvara ostu- ja müügiprotsessis ning finantseerimisel;
 • vara kasutusse andmisega seonduvas alates taustakontrollist ja lõpetades üürniku vastu nõuete esitamisega;
 • ehitus -ja planeerimisalades nõustamisel;
 • kinnisvara kindlustamisel.

Keskkonnaõigus

Keskkonnaõigus on valdkond, kus sageli vajavad abi nii kohalik omavalitsus kui ka eraisikud ja ettevõtted. Põhjus on lihtne – dokumentatsioon, regulatsioon ja nõuded on äärmiselt mahukad ja detailiderohked. Kas soovid taotleda kaevandamis-, saaste- või jäätmeluba ning vajad abi protsessi käivitamisel ja haldamisel? KOV teeb takistusi geoloogilise uuringuloa väljastamisel, kuigi Sul on kõik tingimused loa väljastamiseks täidetud? Või vajad KOV esindajana nõu haldusmenetluse läbiviimisel mõnes spetsiifilises küsimuses?

MERCATORIA advokaat Robert Sarv on Sulle toeks, juriidiliseks nõuandjaks ja professionaalseks abiks keskkonnaõigusega seotud küsimustes.

Aitame Sind / Oleme Sulle abiks:

 • vajaliku loa taotlemisel, sh aitame koostada nõutavad dokumendid;
 • dokumentatsiooni haldamises;
 • kaebuste esitamisel;
 • haldusmenetluse läbiviimisel.

Struktuurifondid

Kujuta ette niidetud heinamaad, hoovi peal seisvat uut põllumajandustehnikat, terveid ja priskeid loomi ning kalatiiki, kus kalad hoogsalt kasvavad. Kas pole rõõmsaks, rahulolevaks ja õnnelikuks tegev pilt? Kui soovid, et selliselt saaks kirjeldada Sinu, mitte Su naabri talu, siis kasuta ära erinevaid Euroopa Liidu toetusi nii turismi, põllumajanduse, innovatsiooni kui energeetika valdkonnas.

MERCATORIA advokaat Robert Sarv on Sulle toeks, juriidiliseks nõuandjaks ja professionaalseks abiks struktuurifondidega seotud küsimustes.

MERCATORIA aitab Sind:

 • toetuste tingimuste mõistmisel;
 • taotluste ettevalmistamisel;
 • suhtlemisel asjaomaste asutustega;
 • tagasinõuetega tegelemisel.

Võta ühendust

Priit Kala

Advokaat

+372 5626 7475
priit.kala@mercatoria.ee

Saada kiri

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Võta ühendust

Priit Kala

Advokaat

+372 5626 7475
priit.kala@mercatoria.ee

Saada kiri

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.