Lapsed, abielu, perekond & pärimine

Lastega seotud küsimused

Lapsed on suureks rõõmu allikaks, kuid tülid teise vanemaga võivad põhjustada kohutavat muret ja peavalu. Kui Sa ei jõua teise vanemaga kokkuleppele lapsega seotud küsimustes, muretsed, kas teine võib Sinu keelule vaatamata lapsega välismaale elama või reisima minna või seab teine vanem Sulle lapsega suhtlemisel takistusi, siis tasub nii enda kui lapse õiguste kaitsmiseks pöörduda meie poole.

MERCATORIA advokaadid Robert Sarv ja Katrin Paulus on Sulle toeks, juriidiliseks nõuandjaks ja professionaalseks abiks kõigis lastega seotud küsimustes. Koos saame hakkama ka kõige raskemas ja lootusetumas menetluses!

Oleme Sulle toeks:

 • suhtlemiskorra paikapanemisel nii kohtueelselt kui ka kohtumenetluses;
 • hooldusõiguse küsimustes, nii kohtueelselt kui ka kohtus;
 • välismaale sõitmiseks või kolimiseks vajaliku loa taotlemisel;
 • elatisega seotud küsimustes, nii kohtueelselt kui ka kohtus;
 • lapsendamisega seotud küsimustes.

Abielu ja ühisvara

Abiellumine on üks kõige tähtsamaid otsuseid elus. Loomulikult soovid Sa teha kõik, et see jääks kestma ning et tekkinud küsimused saaksid lahendatud. Seetõttu ei tohiks pulmade planeerimisel piirduda ainult pulmakutsete värvi või peokoha valimisega, mõistlik on mõelda paar sammu ette. Kas oled otsustanud valida ühis- või lahusvara režiimi? Kas tead, mida tähendab juurdekasvu tasaarvestus? Kas abieluvaralepingu sõlmimine on midagi Sinu jaoks?

MERCATORIA advokaadid Robert Sarv ja Katrin Paulus on Sulle toeks, juriidiliseks nõuandjaks ja professionaalseks abiks abielu ning ühisvaraga seotud küsimustes.

Oleme Sulle toeks/ aidanud kliente:

 • vararežiimi valikul ja abieluvaralepingu ettevalmistamisel;
 • ühisvara jagamisel nii kohtueelselt kui ka kohtus;
 • vara omandamisel;
 • välisriigist tõendite hankimisel ja välisriigi kodanikuga abiellumise küsimustes.

Pärimisõigus

Lähedase kaotus on alati kurb teema. Valust hoolimata läheb elu aga edasi ja olulised pärandiküsimused peavad saama lahenduse. Üsna sageli tekivad probleemid pärandaja võlgade tõttu pärandvara pankrotiga, samuti pärandvara hooldamisega. See tähendab, et võlausaldaja nõudel võidakse Sulle olulised esemed maha müüa. Tahad ise seda protsessi kontrollida ning valida, kes ja mida Sinult pärivad?

MERCATORIA advokaadid Priit Kala ja Katrin Paulus on Sulle toeks, juriidiliseks nõuandjaks ja professionaalseks abiks pärimisõigusega seotud küsimustes.

Omame laialdasi kogemusi / oleme Sulle toeks:

 • suhtlemisel ja asjaajamisel notari ja võlausaldajatega;
 • ülepiirilistes pärimisasjades;
 • pärandvara hooldusega seonduvates küsimustes;
 • testamendi ja pärimislepingu ettevalmistamisel;
 • pärandvara inventuuri korraldamisel.