Maksu- ja tolliõigus

Benjamin Franklin on öelnud tabava lause: “Miski siin ilmas pole kindel peale surma ja maksude!” Surma vältimine on suurelt jaolt alateadlik, maksude vältimine või tasumine eelkõige teadlik valik. Kas Sul on tekkinud küsimused, millal tuleb kinnisvara müügile lisada käibemaks või mida teha, kui MTA tahab Sind isiklikult äriühingu maksuvõla eest vastutama panna?

Kõige targem valik on maksuasjades küsida professionaalset nõu ikka maksuadvokaadilt, kellel on spetsiifilised valdkonnateadmised. MERCATORIA advokaat Robert Sarvel on pikk Maksu- ja Tolliametis töötamise kogemus, suurepärased suhted endiste kolleegidega ning detailsed teadmised erinevatest maksudest (käibemaks, tulumaks, tollimaks, ka aktsiisid).

Oleme Sulle toeks:

  • maksuauditis (vaatame kokkulepitud ulatuses kogu maksuarvestuse üle, tuvastame riskid ning pakume lahendused riskide vältimiseks või maandamiseks);
  • esindamisel maksuvaidlustes (maksu määramisel ja vastutusotsuse tegemise menetluses, vaide- ja kohtumenetluses, läbirääkimised);
  • siirdehindamisel ja dokumentatsiooni koostamisel;
  • õigusanalüüsides kõigis makse puudutavates küsimustes.

Kui oled mingil põhjusel sattunud MTA uurimisosakonna või prokuratuuri huviorbiiti, siis võta ühendust Robert Sarvega. Vaata ka: kaitse kriminaal- ja väärteoasjades.