Täitemenetlus, pankrot, saneermine & likvideerimine

Täitemenetlus

Pead oma aega ja energiat kulutama kohtutäituri peale, kes Sind justkui kiusab ega taha täitemenetluse läbiviimisel seadusele tugineda? Temaga vaidlemine muudab närvi mustaks ja tuju halvaks ning Sa parema meelega keskenduks hoopis millelegi muule! Sageli valmistavad kohtutäiturid peavalu ka sellega, et nad ei tee Sinu huvides piisavalt kiiresti täitetoiminguid, et Sinu võlg tasutud saaks.

MERCATORIA advokaat Robert Sarv on Sulle toeks, juriidiliseks nõuandjaks ja professionaalseks abiks täitemenetluses soovitud lahendusteni jõudmisel.

Oleme Sulle toeks:

  • nii võlgniku kui ka sissenõudjana;
  • kohtutäituri tegevuse peale kaebuse esitamisel;
  • täitemenetluse lubamatuks tunnistamise menetluses;
  • läbirääkimistel.

 

Pankrot, saneerimine ja likvideerimine

Sa võid sattuda suurtesse jamadesse olemata ise milleski süüdi ehk lugu sellest, et mündil on alati kaks erinevat külge. Võlgu jäämine ja võlgu olemine on suurimad hirmud, mida iga ettevõtja ja investor püüab vältida. Kui aga pank ja inkasso juba tülitavad, maksuamet blokeerib kontosid, arestib sõidukeid ja kinnisvara, siis on viimane aeg midagi ette võtta. Õigel ajal jaole saamine võib säästa hulga raha ja närvikulu ning päästa Sinu äri, laskmata raske töö viljadel kaotsi minna. Kui asjad on juba väga valesti, tuleb firma advokaatide abiga likvideerida.

Soovitame vajadusel ise pankrot algatada, kui lasta seda Sinu suhtes teha. Võla ja varade restruktureerimises saad asjatundlikku abi, kui pöördud õigeaegselt (enne järjekordset majanduskriisi) spetsialisti poole.

* Saneerimise kasuks tuleks otsustada, kui ettevõttel on piisavalt püsivat rahavoogu ning võlgade ajatamise kaudu on tegevuse jätkamine ilma pankrotita võimalik.

* Pankroti kasuks tuleks otsustada, kui rahavoogude tekitamine on välistatud ning olemasoleva varaga tuleb katta võlgnevused.

MERCATORIA advokaadid Robert Sarv, Priit Kala ja Katrin Paulus on Sulle toeks, juriidiliseks nõuandjaks ja professionaalseks abiks firmade likvideerimise, pankroti ja saneerimisega seotud küsimustes.

Oleme Sinu nimel kõigeks valmis, sealhulgas / Oleme Sulle toeks:

  • firmade likvideerimisel;
  • nõustamisel pankroti ja saneerimise ettevalmistamisel;
  • nõustamisel ja esindusel pankroti- ja saneerimisprotsessis.