Töösuhted. Avalik teenistus

Tööõigus

Sa soovid olla kindel, et töölepingu sõlmimisel on Sinu õigused ja huvid parimal viisil kaitstud.

Sinu ettevõte õitseb, soovid leida parimaid töötajaid ning luua neile töötamiseks parima keskkonna. Kuidas leida parimad töölepingu tingimused, mis sobiksid just Sinu ettevõttesse? Kuidas üles ehitada personalistruktuur ning tagada, et ettevõte jääb Sinu kontrolli alla?

Kui pead aeg-ajalt väljakutsetega silmitsi seisma, oled palganud liiga palju töötajaid või lubanud neile töölepinguga tingimusi, mida enam täita ei suuda – mida siis teha? Sinu töötaja on käitunud ebalojaalselt ning töösuhte jätkumine ei ole enam võimalik? Oled üles öelnud töölepingu, kuid tööaja on selle vaidlustamiseks esitanud avalduse töövaidluskomisjoni või kohtusse. Või nõuab töötaja lisatasusid, mida ta Sinu arvates ära teeninud pole?

Töötajana oled just kätte saanud töölepingu ülesütlemise teate ega tea, mida edasi teha – kas unustada juhtunu ja minna eluga edasi või võidelda oma õiguste eest. Sind on pandud ülemuse kabinetis fakti ette – lõpetame kokkuleppel või leiame Sinu vallandamiseks mingi põhjuse? Oled esitanud avalduse töövaidluskomisjonile, kuid tööandja vastust ja esitatud tõendeid kätte saades tunned, et Sul pole lootustki?

MERCATORIA advokaadid Robert Sarv, Katrin Paulus ja Priit Kala on Sulle toeks, juriidiliseks nõuandjaks ja professionaalseks abiks mistahes tööõiguse alases küsimuses.

Aitame Sind sõltumata sellest, kas oled tööandja või töötaja:

– kõigi töösuhte sõlmimiseks, muutmiseks või lõpetamiseks vajalike dokumentide vormistamisel (töölepingud, ametijuhendid, konfidentsiaalsuskokkulepped, sisekorraeeskirjad jms);

– optsioonilepingute koostamisel, sõlmimisel ja muutmisel. Vaata ka lepingute koostamine.

– töösuhtes intellektuaalse omandi kaitsel. Vaata ka intellektuaalne omand.

– kutsehaigustega seotud küsimustes ning vaidlustes;

– töösuhtes tekkinud vaidluste lahendamisel. Vaata ka vaidluste lahendamine.

– esindusel läbirääkimistel, töövaidluskomisjonis või kohtus. Vaata ka vaidluste lahendamine.

 

Avalik teenistus

Ametiasutuses kohtuvad poliititsed jõud, kes püüavad ellu viia valijatele antud lubadusi ja erakonna huve, ning ametnikud, kes peaksid jääma ametiasutusele lojaalseks sõltumata poliitiliste liidrite vaadetest ja eesmärkidest. Kui koostöö eelmise juhiga on olnud pikaajaline ja suurepärane, võib kergesti tekkida konflikt, kus pooled teineteist ei usalda. Ametiasutuse juhina leiad, et koostöö jätkumine ametnikuga pole enam võimalik, sest ametnik ei tee koostööd või töötab kellegi teise huvides. Või oled ametnik ja leiad end ühtäkki ebaõiglaselt poliitiliste mängude hammasrataste vahele sattununa?

MERCATORIA advokaat Katrin Paulus on Sulle toeks ja nõuandjaks kõigis avaliku teenistusega seotud küsimustes.

Aitame Sind:

– kui esindad ametiasutust või oled ametnik;

– avalikku teenistust puudutavate vaidluste lahendamisel;

– distsiplinaarmenetluse läbiviimisel;

– kõigi avaliku teenistust puudutavate dokumentide vormistamisel (käskkirjad jms);

– esindusel läbirääkimistel või halduskohtus. Vaata ka vaidluste lahendamine.